خدمات

شرکت کارپلیمرسبحان با همکاری پارک علم و فناوری البرز تحت نظر وزارت علوم و تحقیقات اقدام به جذب کارآموز و دستیار فناور در قالب طرح دستیار فناوری وزارت علوم نموده است.

علاقه مندان و متقاضیان می توانند رزومه خود را برای بررسی به شرکت ارسال نمایند.دانشجویان واجد شرایط طرح دستیار فناوری نیز می توانند از طریق درگاه طرح دستیار فناور اقدام نمایند.